ANNONSE FOR GUDBRANDSDAL ENERGI

Blir det vått, mildt og vindfullt i vinter kan du se frem til lavere strømpriser.

  PRODUSERT AV TV 2 KONSEPT tekst/foto/video: pressworks layout: vev


Norge har mye vær og vi nordmenn elsker å snakke om været. Men er du egentlig klar over hvor viktig nettopp været og ikke minst temperatur- og årstidsskiftene faktisk er for strømprisene i landet? 

CIRKA 95 % AV ALL ELEKTRISITETSPRODUKSJONEN I NORGE KOMMER FRA VANNKRAFT.

Mesteparten av energien vi produserer i Norge kommer nemlig fra rene og fornybare energikilder.  

Vann er vår desidert viktigste energikilde akkurat nå. Visste du at Norge er et av de få landene i verden der en så stor andel av energiproduksjonen, mer enn 95%, skjer ved hjelp av vannkraft? 

Vind er en annen fornybar energikilde som vi de siste årene har blitt stadig flinkere til å utnytte. Sol og på sikt også bølger er noen av de andre tilgjengelige og tilsynelatende uuttømmelige ressursene vi har til disposisjon. 

Hvordan forvandles egentlig en regndråpe eller et snøfnugg til ren energi som til slutt ender opp i stikkontakten din? 

Elver bringer med seg både regn og smeltet snø ned fra fjellet. Vannet samles opp i såkalte vannmagasin eller -reservoar på vei mot havet, som oftest ved hjelp av kunstige demninger. 

Slike demninger gjør det mulig å kontrollere vannmengden og sørge for at det er nok vann tilgjengelig gjennom hele året til kraftproduksjon, slik at vi blir noe mer uavhengige av nedbørsmengder der og da.

Det oppsamlede vannet lokkes inn og ledes gjennom en vannturbin. Turbinen roterer og genererer dermed bevegelsesenergi. På samme måte kan en vindmølle ved hjelp av en turbin omdanne vindens bevegelsesenergi til elektrisk kraft. Den genererte energien transporteres så via kraftlinjer både rundt om i Norge og til utlandet. 

Vannturbinene er særdeles effektive og kan omdanne mer enn 90 % av den potensielle energien i vannet til elektrisitet. Til sammenligning er det tilsvarende tallet, eller virkningsgrad som det også heter, på 40-45 % når det kommer til vindturbiner. Solceller som benytter dagens teknologi har en virkningsgrad på maks. 31%. Vanlige solcelleanlegg i dag ligger på omkring 20 %. 

Visste du at Norge kjøper strøm fra utlandet?

På samme måte er Norge en del av et større kretsløp, og utveksler energi mot det europeiske kraftmarkedet. Det sikrer tilgang på energi ved slunkne vannmagasiner og gjør det mulig å selge kraft ved overskuddsproduksjon. 

Både det nordiske og det europeiske kraftmarkedet er svært dynamisk og påvirkes av veldig mange faktorer. Det er tilbud og etterspørsel, der naturen og været har mye å si. Denne sommeren bød på mye tørke også ute i Europa. Dette førte til en økt etterspørsel etter andre og ikke like væravhengige energikilder. Da kjøpte Norge vindkraft fra våre naboland Sverige og Danmark. I tillegg fikk vi energiforsyninger fra blant annet kull og gass fra Tyskland, Russland og Estland. 

Norges bidrag til kraftbørsen er ren energi fra fornybare ressurser, som kan brukes igjen og igjen. Helt i takt med naturen. 

TV 2 © 2018

Ansvarlig redaktør: Olav T. Sandnes
Om personvern og informasjonskapsler

TV 2s journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.

ANNONSE